Sunday, 26 May 2013

kalimah syahadah

Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang sebenarnya melainkan Allah, 
dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu utusan Allah”.

No comments:

Post a Comment